Su Arıtma Sistemleri

Su Arıtma Sistemleri

Ters Ozmoz (RO) sistemleri yüksek hacimdeki suların yüksek kalitede arıtılması için en etkili çözümdür. RO sisteminde tuzlar da dahil olmak üzere birçok iyon ve molekül sudan ayrıştırılabilir. RO sistemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik ön arıtmayla birlikte kullanılarak evsel ve endüstriyel atıksuların geri kazanımına imkan verir. RO prosesi ile geri kazanılan atıksular sulama suyu, kullanma suyu veya endüstriyel tesislerde proses suyu olarak kullanılabilir. Ayrıca kuyu suyu veya deniz suyu gibi TDS (toplam çözünmüş madde) konsantrasyonu yüksek olan sular RO sistemi ile arıtılarak içme suyu olarak kullanılabilir.  

Avantajları
 • Filtrasyon proseslerinde verimi en yüksek olan prosestir.
 • %90'ın üzerinde TDS giderimi sağlanır.
 • %100 TSS askıda katı madde giderimi sağlanır. 
 • Bakım maliyeti düşüktür.
 • Tam otomatik sistemlerdir.
 • Kurulumu kolay olan kompakt sistemlerdir. 
to_t
to1_t
to2_t

Ultrafiltrasyon sistemleri yüzey sularının arıtılmasında kullanılmasının yanı sıra konvansiyonel, biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının RO gibi daha ileri bir filtrasyon işlemine tabi tutulmasına olanak sağlar. UF sistemlerinde kullanılan por çapı 0,01 mikron olan membranlar sayesinde askıda katı madde, makromoleküller, bakteri ve virüsler tamamen giderilir. Askıda katı madde konsantrasyonu yüksek olan suların UF sistemiyle arıtılabilmesi için öncesinde ön filtrasyon veya yüzdürme işlemi gerekir. Bunun yanında UF sistemleri deniz suyu RO sistemlerinde ön filtrasyon prosesi olarak sıkça kullanılır. UF sistemleri su geri kazanım proseslerinde oldukça önemlidir. 

Avantajları
 • Çıkış suyunda AKM konsantrasyonu 2 mg/L'nin altındadır.
 • Suda bulunan partiküler organik maddenin giderimine olanak sağlar.
 • Bakım maliyeti düşüktür.
 • Kurulumu kolay olan kompakt sistemlerdir. 
 • Yüksek kalitede çıkış suyu elde edilir.
 • Filtre edilen suyun dezenfeksiyonuna ihtiyaç duyulmaz. 
uf1_t
uf2_t

Nehir ve yüzey suyunun kullanma suyuna dönüştürülmesi için tasarlanmış sistemler olan nehir suyu arıtma sistemleri, genel olarak su kesintilerinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde (Irak ve Ortadoğu gibi) kullanılmaktadır. Arıtılan suyun içilebilir hale getirilebilmesi için, ünitenin devamında ters ozmos (RO) sisteminin kurulması önerilmektedir. 

Mobilize konteyner olarak tasarlanıp imal edilen nehir suyu arıtma üniteleri farklı lokasyonlarda kullanıma olanak sağlaması açısından tercih edilmektedir. Nakledilmesi ve kurulması kolay olan bu üniteler, ekonomik olması ve işletme kolaylığı avantajıyla yüzey suyundan istifade edebilen yerleşim bölgeleri tarafından tercih edilmektedir.

nehir_t

Kum filtresi arıtılmış atıksuda askıda bulunan ve son çöktürme havuzunda çökemeyen katı maddenin atıksudan uzaklaştırılması için kullanılır. Bunun yanında içme ve kullanma suyu arıtımında suda bulunan tortuların sudan ayrılması için kullanılır. Kum filtreleri otomatik veya manuel olabilir. Kum filtresinde su basınçla kum filtresinin içerisinde bulunan medyanın boşluklarından süzülür. Kum filtreleri bombeli yapıda ve çalışma basıncına uygun olarak dizayn edilir.

kum_t
kum1_t

Aktif karbon filtreleri sudaki tat, koku, renk ve organik maddenin giderilmesinde kullanılır. Suda bulunan toksik organik bileşikler aktif karbon partikülleri sayesinde absorbe edilir. Aktif karbon filtreler kuyu suyu, yüzey suları, şebeke suları ve endüstriyel suların arıtılmasında kullanılır.

akf_t
akf1_t

Su yumuşatma sistemi iyon değiştirme yöntemi ile suda sertliğe neden olan iyonların sudan uzaklaştırılmasında kullanılır. Su yumuşatma ekipmanında katyonik reçine kullanılır. Katyonik reçinede bulunan Na+1 iyonu ile suda sertliğe neden olan iyonlar yer değiştirerek suyun sertliği giderilir. Su yumuşatma sistemi sayesinde sudaki sertlik giderilirken kireç oluşumu da önlenir.

su_t
error: İçeriğin Kopyalanması Engellidir !!