Paket Arıtma Sistemleri

MITTEM BC Serisi Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisleri'nin 50-1000 kişilik kapasitelere sahip kompakt ve modüler sistemlerdir. Modüler olarak dizayn edilebilmesi sayesinde 1000 kişinin üzerindeki kapasitelerde dizayn edilebilir. Paket atıksu arıtma ünitelerinin, karayolu ve denizyolu ile taşımaya uygun olacak şekilde prizmatik olarak her ölçüde imalatı yapılabilir. 

Paket atıksu arıtma üniteleri yüksek arıtma verimine sahiptir ve çıkış suyu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olarak alıcı ortama direkt deşarj edilebilir. Bunun yanında çıkış suyu kum filtresi ve UV dezenfeksiyon ünitesi kullanılarak bahçe sulama için uygun hale getirilir. 

MITTEM BC Serisi Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisleri SBR (ardışık kesikli reaktör) prensibiyle tam otomatik olarak dizayn edilir. Bu sayede işletmesi kolay ve ayrıca bir işletme personeli gerektirmeyen tesislerdir. Ayrıca düşük işletme ve bakım maliyetleri ile diğer proseslere göre oldukça avantajlıdır. Firmamız tarafından 2 yıl sistem garantisi sunulmakta olup ihtiyaç duyduğunuz her an teknik destek verilmektedir. 

Paket atıksu arıtma sistemleri temel olarak 3 üniteden oluşur:

1-Ön Çöktürme Havuzu: Atıksu ilk olarak  bu üniteye gelir ve atıksuyun içinde kendi ağırlığıyla çökebilen katı maddelerin burada tutulması sağlanır. Katı maddelerin burada tutulmasıyla sistem verimi artırılarak pompa, difüzör gibi ekipmanların zarar görmesi engellenir. Ön çöktürme havuzu tabanında biriken çamur belirli periyotlarla vidanjör ile temizlenmelidir.

2-Dengeleme Havuzu: Ön çöktürme haznesinden gelen atıksu hem homojen karışımın sağlanması hem de kesikli olarak çalışan paket atıksu arıtma ünitesinde gerekli bekleme sürelerinin sağlanması için gereklidir. Atıksu paket arıtma ünitesine beslenmeden önce dengeleme havuzunda minimum 6 saat bekletilir. Atıksu besleme pompası yardımıyla atıksuyun dengeleme havuzundan paket arıtma ünitesine transferi sağlanır.

3-Biyolojik Paket Arıtma Ünitesi: Biyolojik paket arıtma ünitesine gelen atıksudaki kirleticiler sisteme blower ile sağlanan hava ve sistemde bulunan bakteriler yardımıyla arıtılır. Biyolojik reaksiyon süresi sona erdiğinde havalandırma sistemi durdurularak bakterilerin paket ünite tabanında çökelmesi sağlanır. Tabanda oluşan çamur tabakasının üzerinde kalan arıtılmış su deşarj pompası yardımıyla alıcı ortama iletilir ya da bir haznede toplanır. 

Paket atıksu arıtma üniteleri yaygın olarak düşük kapasiteli evsel atıksuların arıtılmasında kullanılır. Köyler, oteller, kamp alanları, şantiyeler ve hastaneler gibi nüfusu az olan yerlerde oluşan atıksuların arıtılmasında oldukça verimli olarak çalışan sistemlerdir. 

Avantajları:

  • Küçük kapasitelerde ilk yatırım ve işletme maliyetleri düşüktür. 
  • Tam otomatik olarak işletilirler. 
  • Kalifiye eleman ihtiyacı azdır.
  • İşletme sırasında oluşabilecek problem azdır.
  • Kurulumu kolaydır.
  • Kokusuz ve sessiz çalışırlar. 
paket_t
paket1_t
paket2_t
error: İçeriğin Kopyalanması Engellidir !!