Membran Biyoreaktörler (MBR)

MBR sistemleri, biyolojik arıtma ile membran filtrasyonu teknolojisinin bir kombinasyonudur. MBR sistemleri dahili ve harici tip olmak üzere iki şekilde dizayn edilebilmektedir. MİTTEM tarafından dizayn edilen membran biyoreaktörler dahili tip sistemlerdir. MBR sistemlerinde biyolojik olarak arıtılan atıksu, reaktör içine yerleştirilen membran lifleriyle filtre edilir. MBR sistemlerinin arıtma verimleri diğer sistemlere göre oldukça yüksektir. Bu nedenle MBR sistemiyle arıtılan sular kullanım amacına bağlı olarak tekrar kullanılabilirler. MBR sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında ihtiyaca  uygun olarak değişik kapasitelerde modüler veya betonarme olarak dizayn edilebilir.

Avantajları:

  • Çöktürme havuzu ihtiyacını ortadan kaldırması ve yüksek MLSS konsantrasyonu sağlaması nedeniyle alan ihtiyacı düşüktür.
  • Reactor içinde yüksek MLSS konsantrasyonlarına erişilebilir. 
  • Yüksek organik madde ve katı madde arıtma verimi sayesinde atıksuların geri kazanımına imkan sağlar.
  • Yüksek çamur yaşı nedeniyle çamur oluşumu diğer sistemlere göre çok daha düşüktür. 
  • MBR sistemleri uzaktan kontrole imkan verir ve tesiste kalifiye personel ihtiyacını minimuma indirir.
  • Özellikle yüksek kapasitelerde ilk yatırım maliyeti ve işletme maliyeti düşük sistemlerdir.
  • Atıksu miktarı ve kirlilik yükünde meydana gelen salınımlarda bile yüksek arıtma verimi sağlarlar.  
meb_t
meb1_t

error: İçeriğin Kopyalanması Engellidir !!